Monthly Archives: aprilie 2019

Raport situatia inv sem i -2018 1

– Raport situatia inv sem i -2018 1 (PowerPoint)

Tematica ședintelor consiliului de administrație

Documente

Oferta educațională a școlii an școlar 2018-2019

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale Gr.Rădulescu Bezdead este elaborată prin consultarea părinţilor, pe baza  propriilor nevoi de formare ale elevilor, contribuind astfel  la eficientizareaa actului instructiv-educativ şi implicit la obţinerea de rezultate şcolare. Aceasta urmăreşte: – formarea acelor competenţelor care să permită elevului parcurgerea altor cicluri de învăţământ; – organizarea unor demersuri educative şi experienţe

Resurse umane

Cadre didactice Ponderea personalului titular la catedră este pentru anul şcolar 2018-2019 este  de 86%. Dintre cele 29 de cadre didactice 16 au gradul didactic I, reprezentând 62% din numărul total al cadrelor. S-a respectat şi principiul continuităţii pe post pentru cadrele didactice suplinitoare şi detaşate care au avut o prestaţie pedagogică şi ştiinţifică bună,