Monthly Archives: aprilie 2023

Oferta educațională a școlii an școlar 2023-2024

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale Gr.Rădulescu Bezdead este elaborată prin consultarea părinţilor, pe baza  propriilor nevoi de formare ale elevilor, contribuind astfel  la eficientizareaa actului instructiv-educativ şi implicit la obţinerea de rezultate şcolare. Aceasta urmăreşte: – formarea acelor competenţelor care să permită elevului parcurgerea altor cicluri de învăţământ, conform profilului absolventului; – organizarea unor demersuri