Oferta educațională a școlii an școlar 2018-2019

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale Gr.Rădulescu Bezdead este elaborată prin consultarea părinţilor, pe baza  propriilor nevoi de formare ale elevilor, contribuind astfel  la eficientizareaa actului instructiv-educativ şi implicit la obţinerea de rezultate şcolare.

Aceasta urmăreşte:
– formarea acelor competenţelor care să permită elevului parcurgerea altor cicluri de învăţământ;
– organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
– asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităţi diverse, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc;
– încurajarea asumării responsabilităţii, promovarea tradiţiilor locale, formarea unui comportament adecvat;
– cultivarea respectului pentru opinii diferite în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii;
– crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă valorizat şi responsabilizat, să se considere parte activă la propria învăţare.

Astfel, şcoala pune la dispoziţia elevilor săi cursuri opţionale  variate :

Discipline opționale – an școlar 2018-2019

Nr.

crt.

 

Clasa

 

Opțional propus

Prof. propunator
1. Pregatitoare O lume minunată Pinta Daniela
2. a  V-a Lectura și abilitatile de viață Puica Andreea
3. a  VI-a A Educație ecologică / Creaază-ți mediul Bănescu Elena
4. a  VI-a B Educație ecologică / Creaază-ți mediul Bănescu Elena
5. a  VII-a Utilizarea calculatorului Marcu Ion
5 a  VIII-a Joc sportiv Handbal Manoiu Adrian

 

Nr.

crt.

 

Clasa

 

Opțional propus

Prof. propunator
1 a V-a B Lectura si abilitati de viata Puică Andreea
2 a VIII-a B Matematica distractiva Penescu Mihaela

Funcţionează la nivelul şcolii următoarele cercuri școlare:
–  Cercul „Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă” : responsabili prof. Leurzeanu Constantin
– Cercul „Sanitarii pricepuţi” : responsabil prof. Babeț Ancuța
– Cercul „Prietenii pompierilor”/Cercul „ Cu viaţa mea îmi apăr viaţa” : responsabili prof.      Mănoiu Adrian

– Cercul „Cultul eroilor” : responsabil prof. Stoian Lidia

– Comisia sportului școlar : responsabili prof. Manoiu Adrian si Leurzeanu Constantin

 

Alte activităţi cu caracter extracurricular ce se desfăşoară la nivelul şcolii sunt :

-Corul școlii: responsabil prof. Stoian Lidia, prof. Porojan Roxana

-Trupa de teatru : responsabil prof. Savu Manuela

-Dans modern : responsabil  prof. Şuţoiu Ana Maria

-Dans popular : responsabil prof. Anghelescu Gabriela, prof. Bănescu Elena

– Patrula Eco – şcoala : responsabil prof. Eftimie Georgiana

-Cercul de pictură, susținut de Fundația ” Prețuieste clipa”- responsabil prof. Nedelcu Anda

După orele de curs, conform graficelor întocmite pe programe educative, se desfăşoară ore de pregătire suplimentară pentru recuperarea decalajelor în instruire, respectiv pentru performanţă, concursuri sportive, programe artistice, activităţi ale cercurilor la nivel de şcoală, evenimente semnificative din viaţa şcolii şi a comunităţii.
              Prin oferta educaţională  şcoala noastră este deschisă  tuturor elevilor , pentru că educaţia nu înseamnă un privilegiu pentru puţini, ci un drept al tuturor.