Oferta educațională a școlii an școlar 2023-2024

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale Gr.Rădulescu Bezdead este elaborată prin consultarea părinţilor, pe baza  propriilor nevoi de formare ale elevilor, contribuind astfel  la eficientizareaa actului instructiv-educativ şi implicit la obţinerea de rezultate şcolare.

Aceasta urmăreşte:
– formarea acelor competenţelor care să permită elevului parcurgerea altor cicluri de învăţământ, conform profilului absolventului;
– organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate bazate pe literație și digitalizare;

-desfăşurarea de activități multiple în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la activităţi  outdoor, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi echipamente;
– asigurarea dezvoltării depline a potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin activităţi diverse, astfel încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând, în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc;
– încurajarea asumării responsabilităţii, promovarea tradiţiilor locale, formarea unui comportament adecvat;
– cultivarea respectului pentru opinii diferite în cadrul unor activităţi de învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii;
– crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă valorizat şi responsabilizat, să se considere parte activă la propria învăţare.

Astfel, şcoala pune la dispoziţia elevilor săi cursuri opţionale  variate :

Discipline opționale – an școlar 2023-2024

Prin oferta educaţională  şcoala noastră este deschisă  tuturor elevilor , pentru că educaţia nu înseamnă un privilegiu pentru puţini, ci un drept al tuturor.

Nr.crt. Clasa Opțional propus Prof. propunator Observații
1 V Educație pentru sănătate Prof. Babeț Ancuța
2. a  V-a Lectura ca abilitate de viață Prof. Chitu Cristina
3. a  VI-a Lectura ca abilitate de viață Prof. Chitu Cristina
4. V Creaza-ți mediul outdoor Prof. Bănescu Elena Ales
5. VI Creaza-ți mediul outdoor Prof. Banescu Elena Ales
6 VII Creaza-ți mediul outdoor Prof. Banescu Elena
7  VII Digital English Prof. Pințoiu Mihaela Ales
8. VIIIA Digital English Prof. Pințoiu Mihaela Ales
9 VIII B Digital English Prof. Pințoiu Mihaela Ales
10 VI Drepturile copiilor Prof. Arzoiu Antonela
11 VIIIA Educație juridică Prof. Arzoiu Antonela
12 VIII B Educație juridică Prof. Arzoiu Antonela