Comisii

COMISIA DE SECURITATE, SĂNĂTATE IN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COMISIA PENTRU SISTEM MANAGERIAL INTERN
COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII

Management-cazuri violență
Scheme management cazuri de violenta: https://edu.ro/management_cazuri_violenta

PO_Managementul cazurilor de violenta_OME nr. 6235-2023

Fisa_identificare_cazuri_bullying

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul unității de învățământ se implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Elevii care sunt victime ale unor situații de violență, bullying, cyberbullying și părinții acestora pot sesiza în mod anonim personalul unității de învățământ prin două modalități :
https://forms.gle/K3uPUhwXTiWv7HrL8
Prin intermediul unei cutii poștale amplasate langă panouldestinat CPEV.
La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și personalul școlii, pot utiliza Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying (Anexa).

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2023/09/Ordin-6235-Procedura-cazuri-violenta-scolara_MO-856-22-09.pdf

GRUPUL DE ACȚIUNE ANTIBULLYING

COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ