Resurse umane

Cadre didactice

Ponderea personalului titular la catedră este pentru anul şcolar 2018-2019 este  de 86%. Dintre cele 29 de cadre didactice 16 au gradul didactic I, reprezentând 62% din numărul total al cadrelor. S-a respectat şi principiul continuităţii pe post pentru cadrele didactice suplinitoare şi detaşate care au avut o prestaţie pedagogică şi ştiinţifică bună, cu impact pozitiv asupra şcolii.

Cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat
1 16 5 5 2

La nivelul şcolii personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic este încadrat astfel:

  • Personal didactic auxiliar:

1 norma secretar

0,25 normă contabil

  • Personal nedidactic:

Ingrijitor : 4,50 norme

Muncitor de intreținere, cu atributii de sofer  : 2 norme.

 

TOTAL NORME Norme didactice Plata cu ora Degrevare ore Normare personal didactic auxiliar Normare personal nedidactic
25,50 0,89 0,56 1,25 Ingrijitor- 4,50 norme

Muncitor de întreţinere-2

  • Populaţia şcolară

În acest an şcolar numărul de elevi este în scădere faţă de perioada 2012-2013, la toate nivelurile. Rata abandonului şcolar: este de  0%.

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 51,53%.

Număr total de  elevi în ultimii ani:

Anul şcolar Număr total elevi Nr. băieţi/fete Număr elevi/forme de învăţământ
Număr băieţi Număr fete Învăţământ

prescolar

învăţământ primar învăţământ gimnazial
2012/2013 446 198 155 93 152 201
2013/2014 376 187 189 92 155 129
2014/2015 373 203 177 93 154 126
2015/2016 386 205 181 92 154 136
2016/2017 380 198 182 90 185 115
2017/2018 356 186 190 82 180 114
2018/2019 324 146 178 79 128 117

Participarea elevilor la viaţa şcolară

  • Procentul de participare la manifestările cultural-educative ale şcolii: 65%.
  • Tipuri de activităţi cultural-educative şi procent de implicare: 85 %
  • Concursuri şcolare la nivel naţional, judeţean, local: 53 %
  •  Procentul de participare la Consiliul şcolar al elevilor: 100 %;
  • Situaţia la învăţătură după susţinerea examenului de Evaluare naţională şi a examenelor de corigenţă:
Anul şcolar Evaluare naţională Primar Gimnaziu Calificative la purtare sub S

Note sub 7

2012/2013 82,35% 100% 100% 0
2013/2014 84,2% 100% 100% 0
2014/2015 86,3% 100% 100% 0
2015/2016 100% 100% 100% 0
2016/2017 92% 100% 100% 0
2017/2018 91,25% 100% 100% 0

Integrarea  absolvenților în licee/şcoli profesionale:

 

 

 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
97%

un abandon şcolar

100% 100% 100% 100% 97%

Un elev cu CES neintegrat

100%

Marea majoritate a elevilor se îndreptă către liceele din zonă, iar în ordinea preferinţelor şi a mediilor de absolvire au fost repartizaţi la Colegiul Național ” Nicolae Titulescu”- Pucioasa, la Liceul Tehnologic Pucioasa, Colegiul Economic Târgovişte şi licee vocaţionale – Liceul de Arte Bălaşa Doamna şi Seminarul Ortodox Târgovişte.