Resurse materiale

Activitatea de instruire şi educare a elevilor se desfăşoară în locaţii diferite dintre care 2 unităţi şcolare şi 3 grădiniţe. Şcoala Gr.Rădulescu are 10 săli de clasa funcţionale, cabinet de informatică, bibiotecă, cancelarie şi birouri, iar Şcola V.Voiculescu 8 săli de clasă, laborator de informatică, bibliotecă, cancelarie şi birouri.

Ambele locaţii sunt prevăzute cu apă curentă, canalizare, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial.

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier modern, iar procesul de predare-învăţare se desfăşoară prin folosirea unui bogat material didactic, a 35 de calculatoare, 3 copiatoare, 3 multifuncţionale, videoproiector cu ecran, flip chart, 4 imprimante, fax. Şcoala are în dotare planşe, hărţi, materiale didactice specifice laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de specialitate.